เครื่องมือช่าง สว่านมือไฟฟ้า อุปกรณ์ Precision collet chuck f. ASge636/GWP10

เครื่องมือช่าง สว่านมือไฟฟ้า อุปกรณ์ Precision collet chuck f. ASge636/GWP10

HOFFMANN No. : 075580 063012

5,304 บาท 8,160 บาท
ส่วนลด (%) 35%
Precision collet chuck f. ASge636/GWP10