เครื่องมือช่าง ดอกกัดคาร์ไบด์ S/carb. end mill, TiAlN, type H

เครื่องมือช่าง ดอกกัดคาร์ไบด์ S/carb. end mill, TiAlN, type H

HOFFMANN No. : 202720 2

1,021 บาท 1,053 บาท
ส่วนลด (%) 3%