เครื่องมือช่าง ดอกกัดคาร์ไบด์ S/carb. end mill, TiAlN, type H

เครื่องมือช่าง ดอกกัดคาร์ไบด์ S/carb. end mill, TiAlN, type H

HOFFMANN No. : 202725 2

1,053 บาท