เครื่องมือช่าง หัวจับชิ้นงานแท่นกลึง THREE-JAW CHUCK, CAST IRON, COMPLETE

เครื่องมือช่าง หัวจับชิ้นงานแท่นกลึง THREE-JAW CHUCK, CAST IRON, COMPLETE

HOFFMANN No. : 310100 100

17,531 บาท 26,970 บาท
ส่วนลด (%) 35%