เครื่องมือช่าง หัวจับชิ้นงานแท่นกลึง THREE-JAW CHUCK, STEEL, WITH TAPER

เครื่องมือช่าง หัวจับชิ้นงานแท่นกลึง THREE-JAW CHUCK, STEEL, WITH TAPER

HOFFMANN No. : 310700 125/4

31,402 บาท 48,310 บาท
ส่วนลด (%) 35%