เครื่องมือช่าง หัวจับชิ้นงานแท่นกลึง FOUR-JAW CHUCK, STEEL, COMPLETE

เครื่องมือช่าง หัวจับชิ้นงานแท่นกลึง FOUR-JAW CHUCK, STEEL, COMPLETE

HOFFMANN No. : 312500 80

25,838 บาท 39,750 บาท
ส่วนลด (%) 35%