เครื่องมือช่าง ปากจับชิ้นงานสำหรับเครื่องกลึง SOFT,FULLGRIPJAWS WITH FINE SERRATION

เครื่องมือช่าง ปากจับชิ้นงานสำหรับเครื่องกลึง SOFT,FULLGRIPJAWS WITH FINE SERRATION

HOFFMANN No. : 313435 165

18,031 บาท 27,740 บาท
ส่วนลด (%) 35%