เครื่องมือช่าง ปากจับชิ้นงานสำหรับเครื่องกลึง SOFT, TOP JAWS/LONG WITH FINE SERRATION

เครื่องมือช่าง ปากจับชิ้นงานสำหรับเครื่องกลึง SOFT, TOP JAWS/LONG WITH FINE SERRATION

HOFFMANN No. : 313450 160

4,206 บาท 6,470 บาท
ส่วนลด (%) 35%