เครื่องมือช่าง ปากจับชิ้นงานสำหรับเครื่องกลึง SOFT TOP JAWS/LONG -FINE SERRATION

เครื่องมือช่าง ปากจับชิ้นงานสำหรับเครื่องกลึง SOFT TOP JAWS/LONG -FINE SERRATION

HOFFMANN No. : 313460 160

4,492 บาท 6,910 บาท
ส่วนลด (%) 35%