เครื่องมือช่าง ปากจับชิ้นงานสำหรับเครื่องกลึง Soft top jaw set 3 pcs., normal

เครื่องมือช่าง ปากจับชิ้นงานสำหรับเครื่องกลึง Soft top jaw set 3 pcs., normal

HOFFMANN No. : 313710 315/21

4,420 บาท 6,800 บาท
ส่วนลด (%) 35%