เครื่องมือช่าง ปากจับชิ้นงานสำหรับเครื่องกลึง SOFT,TOP JAWS WITH FINE SERRATION,

เครื่องมือช่าง ปากจับชิ้นงานสำหรับเครื่องกลึง SOFT,TOP JAWS WITH FINE SERRATION,

HOFFMANN No. : 313750 315

5,597 บาท 8,610 บาท
ส่วนลด (%) 35%