เครื่องมือช่าง  เวอร์เนีย Caliper 1/50 vernier

เครื่องมือช่าง  เวอร์เนีย Caliper 1/50 vernier

HOFFMANN No. : 410205 150

1,534 บาท 2,360 บาท
ส่วนลด (%) 35%