เครื่องมือช่าง  เวอร์เนีย Vernier caliper, mm/inch selection

เครื่องมือช่าง  เวอร์เนีย Vernier caliper, mm/inch selection

HOFFMANN No. : 410250 150

2,516 บาท 3,870 บาท
ส่วนลด (%) 35%