เครื่องมือช่าง  เวอร์เนีย Dial-gauge caliper

เครื่องมือช่าง  เวอร์เนีย Dial-gauge caliper

HOFFMANN No. : 412350 150/01

2,893 บาท 4,450 บาท
ส่วนลด (%) 35%