เครื่องมือช่าง  เวอร์เนีย Digital caliper IP67 with data output

เครื่องมือช่าง  เวอร์เนีย Digital caliper IP67 with data output

HOFFMANN No. : 412628 150

14,840 บาท 22,830 บาท
ส่วนลด (%) 35%