เครื่องมือช่าง  เวอร์เนีย Digital caliper IP67 with data output

เครื่องมือช่าง  เวอร์เนีย Digital caliper IP67 with data output

HOFFMANN No. : 412628 150

16,991 บาท 26,140 บาท
ส่วนลด (%) 35%