เครื่องมือช่าง  เวอร์เนีย Digital caliper, in a case, DIN 852

เครื่องมือช่าง  เวอร์เนีย Digital caliper, in a case, DIN 852

HOFFMANN No. : 412632 150

8,892 บาท 13,680 บาท
ส่วนลด (%) 35%