เครื่องมือช่าง  เวอร์เนีย Digital caliper, in a case, DIN 852

เครื่องมือช่าง  เวอร์เนีย Digital caliper, in a case, DIN 852

HOFFMANN No. : 412632 150

7,768 บาท 11,950 บาท
ส่วนลด (%) 35%