เครื่องมือช่าง  เวอร์เนีย Digital caliper with data output

เครื่องมือช่าง  เวอร์เนีย Digital caliper with data output

HOFFMANN No. : 412680 150

8,132 บาท 12,510 บาท
ส่วนลด (%) 35%