เครื่องมือช่าง  เวอร์เนีย Digital depth gauge IP 67 with data output 200 mm

เครื่องมือช่าง  เวอร์เนีย Digital depth gauge IP 67 with data output 200 mm

HOFFMANN No. : 418713 200

37,427 บาท 57,580 บาท
ส่วนลด (%) 35%