เครื่องมือช่าง  เวอร์เนีย Digital depth gauge IP 67 with data output 200 mm

เครื่องมือช่าง  เวอร์เนีย Digital depth gauge IP 67 with data output 200 mm

HOFFMANN No. : 418713 200

35,646 บาท 54,840 บาท
ส่วนลด (%) 35%