เครื่องมือช่าง ประแจทอร์ควัดแรงบิท Torque wrench with dial gauge display

เครื่องมือช่าง ประแจทอร์ควัดแรงบิท Torque wrench with dial gauge display

HOFFMANN No. : 655500 100

19,195 บาท 29,530 บาท
ส่วนลด (%) 35%