เครื่องมือช่าง ประแจทอร์ควัดแรงบิท Torque wrench w. revers. plug-in ratchet

เครื่องมือช่าง ประแจทอร์ควัดแรงบิท Torque wrench w. revers. plug-in ratchet

HOFFMANN No. : 657105 50

19,461 บาท 29,940 บาท
ส่วนลด (%) 35%