เครื่องมือช่าง ประแจทอร์ควัดแรงบิท Torque wrench w. ratchet w.o. scale

เครื่องมือช่าง ประแจทอร์ควัดแรงบิท Torque wrench w. ratchet w.o. scale

HOFFMANN No. : 657320 6

10,498 บาท 16,150 บาท
ส่วนลด (%) 35%