เครื่องมือช่าง คีมปากจิ้งจก Combination pliers, chrome-plated

เครื่องมือช่าง คีมปากจิ้งจก Combination pliers, chrome-plated

HOFFMANN No. : 700940 160

767 บาท