เครื่องมือช่าง คีมปากจิ้งจก Flat nose plier of plastic,VDE insulated

เครื่องมือช่าง คีมปากจิ้งจก Flat nose plier of plastic,VDE insulated

HOFFMANN No. : 702400 180

1,001 บาท 1,540 บาท
ส่วนลด (%) 35%