เครื่องมือช่าง คีมปากแหลม Flat-nose pliers chrom plated VDE

เครื่องมือช่าง คีมปากแหลม Flat-nose pliers chrom plated VDE

HOFFMANN No. : 710300 160

1,131 บาท 1,740 บาท
ส่วนลด (%) 35%