เครื่องมือช่าง คีมปากแหลม Long flat-nosed pliers chrome-plated

เครื่องมือช่าง คีมปากแหลม Long flat-nosed pliers chrome-plated

HOFFMANN No. : 711200 140

1,086 บาท 1,670 บาท
ส่วนลด (%) 35%