เครื่องมือช่าง คีมปากแหลม Long flat-nosed pliers chrom plated VDE

เครื่องมือช่าง คีมปากแหลม Long flat-nosed pliers chrom plated VDE

HOFFMANN No. : 711300 160

1,255 บาท 1,930 บาท
ส่วนลด (%) 35%