เครื่องมือช่าง คีมปากแหลม Long flat-nosed pliers chrom plated VDE

เครื่องมือช่าง คีมปากแหลม Long flat-nosed pliers chrom plated VDE

HOFFMANN No. : 711300 160

1,326 บาท 2,040 บาท
ส่วนลด (%) 35%