เครื่องมือช่าง คีมปากแหลม Long round-nosed pliers chrom plated

เครื่องมือช่าง คีมปากแหลม Long round-nosed pliers chrom plated

HOFFMANN No. : 712000 140

1,066 บาท 1,640 บาท
ส่วนลด (%) 35%