เครื่องมือช่าง คีมปากแหลม Snipe nose pliers straight, polished

เครื่องมือช่าง คีมปากแหลม Snipe nose pliers straight, polished

HOFFMANN No. : 713150 125

793 บาท 1,220 บาท
ส่วนลด (%) 35%