เครื่องมือช่าง คีมปากแหลม Snipe nose pliers bent, insulated VDE

เครื่องมือช่าง คีมปากแหลม Snipe nose pliers bent, insulated VDE

HOFFMANN No. : 713380 220

2,750 บาท 4,230 บาท
ส่วนลด (%) 35%