เครื่องมือช่าง คีมตัดสายไฟ Cable cutter with compound action

เครื่องมือช่าง คีมตัดสายไฟ Cable cutter with compound action

HOFFMANN No. : 730500 570

7,943 บาท 11,520 บาท
ส่วนลด (%) 31%