Navigationเครื่องมือช่าง เครื่องมือลม Battery Impact-Drill 18V 5,0Ah 1/2 Inch

HOFFMANN No. : 074010 M18FMTF12

Battery Impact-Drill 18V 5,0Ah 1/2 Inch

50,798 บาท   78,150 บาท


เครื่องมือช่าง เครื่องมือลม Cordles-Impact-Driver 18V/5Ah

HOFFMANN No. : 074010 M18FQID

Cordles-Impact-Driver 18V/5Ah

48,841 บาท   75,140 บาท


เครื่องมือช่าง เครื่องมือลม Battery Impact-Drill 18V 5,0Ah 1/2 Inch

HOFFMANN No. : 074010 M18ONEFF12

Battery Impact-Drill 18V 5,0Ah 1/2 Inch

54,711 บาท   84,170 บาท


เครื่องมือช่าง เครื่องมือลม Battery Impact-Drill 18V 5,0Ah 3/4 Inch

HOFFMANN No. : 074010 M18ONEFF34

Battery Impact-Drill 18V 5,0Ah 3/4 Inch

54,711 บาท   84,170 บาท


เครื่องมือช่าง เครื่องมือลม Cordless-Impact-Screwdriver

HOFFMANN No. : 074013 M18BRAIW/0

Cordless-Impact-Screwdriver

14,586 บาท   22,440 บาท
เครื่องมือช่าง เครื่องมือลม Battery Single-Speed-Drill Abop6 Select

HOFFMANN No. : 075012 71050162

Battery Single-Speed-Drill Abop6 Select

21,463 บาท   33,020 บาท


เครื่องมือช่าง เครื่องมือลม Battery Single-Speed-Drill Abop10 Selec

HOFFMANN No. : 075012 71050262

Battery Single-Speed-Drill Abop10 Selec

21,463 บาท   33,020 บาท