Navigation

SET OF GAUGE BLOCKS/ CLASS 0

HOFFMANN No. : 480201 10

43,888 บาท  


Caliper test set

HOFFMANN No. : 480301 5

61,887 บาท  Gauge block set, acc.1

HOFFMANN No. : 480452 10

11,297 บาท  


Gauge block set tolerance class 2

HOFFMANN No. : 480500 32

5,681 บาท  


STEEL GAUGE BLOCK, ACC. CLASS 0

HOFFMANN No. : 481030 0,5

3,205 บาท  


Steel gauge block tol. class 1

HOFFMANN No. : 481050 0,5

793 บาท  


Single gauge block ceramic acc. 1

HOFFMANN No. : 481060 0,5

1,313 บาท  


Gauge Block class 2

HOFFMANN No. : 481070 0,5

436 บาท  


Gauge block ceramic, class 1

HOFFMANN No. : 481250 32

49,121 บาท  


Gauge block set, ceramic class 1

HOFFMANN No. : 481251 10

26,423 บาท  


SET OF CERAMIC GAUGE BLOCK/ CLASS 0

HOFFMANN No. : 481300 32

118,001 บาท  


SET OF CERAMIC GAUGE BLOCK/ CLASS 1

HOFFMANN No. : 481310 47

166,823 บาท  


Extension rod

HOFFMANN No. : 481348 25-50

442 บาท  


Optical flat glass

HOFFMANN No. : 481380 45

7,820 บาท  


GAUGE BLOCK ACCESSORY SET IN CASE

HOFFMANN No. : 481500 8

94,322 บาท  


GAUGE BLOCK HOLDER W.FAST ADYUSTM.

HOFFMANN No. : 481700 0-100

13,117 บาท  


PAIR OF HALF ROUND JAWS

HOFFMANN No. : 481900 4

13,117 บาท  


Plane jaws pair

HOFFMANN No. : 481901 100

13,117 บาท  


Plane parallel jaws pair

HOFFMANN No. : 481902 100

24,206 บาท  


SINE BAR

HOFFMANN No. : 483000 100

12,409 บาท  Pin gauges set in box / class 1

HOFFMANN No. : 483801 81

70,506 บาท  


Pin gauges set in box / class 2

HOFFMANN No. : 483811 81

57,038 บาท