Burr Z7 - medium, diamond cut

HOFFMANN No. : 540200 A0616

637 บาท  


Burr

HOFFMANN No. : 540200 E0610

988 บาท  


Burr

HOFFMANN No. : 540200 E0813

1,099 บาท  


Burr

HOFFMANN No. : 540200 E1220

2,061 บาท  


Burr

HOFFMANN No. : 540200 H0820

1,950 บาท  


Burr

HOFFMANN No. : 540200 H1230

2,431 บาท  


Burr Z7 - medium, diamond cut

HOFFMANN No. : 540260 A0616

813 บาท  


Burr, long shank WRC Z.7

HOFFMANN No. : 540350 C0616

1,385 บาท  


Burr Z5 - fine

HOFFMANN No. : 540400 A0616

657 บาท  


Burr - Z FINE

HOFFMANN No. : 540440 A0820

1,131 บาท  


Burr - Z FINE

HOFFMANN No. : 540440 M0618

1,222 บาท  


Burr - Z FINE

HOFFMANN No. : 540440 M1020

1,950 บาท  


Burr - Z FINE

HOFFMANN No. : 540440 M1225

2,457 บาท  


Burr Carbide TiAIN Z4

HOFFMANN No. : 540560 A0820

1,131 บาท  


Burr Z9 - very coarse (NF / Alum)

HOFFMANN No. : 540709 AS0616

826 บาท  


Burr STEEL cut

HOFFMANN No. : 540740 A0616

566 บาท  


Burr - Z 7 Cut 6

HOFFMANN No. : 540750 A0616

449 บาท  


Burr - Z 7 Cut 6

HOFFMANN No. : 540750 E0610

696 บาท  


Burr - Z 7 Cut 6

HOFFMANN No. : 540750 E0813

774 บาท  


Burr - Z 7 Cut 6

HOFFMANN No. : 540750 E1220

1,417 บาท  


Burr - Z 7 Cut 6

HOFFMANN No. : 540750 F1630

1,989 บาท  


Burr - Z 7 Cut 6

HOFFMANN No. : 540750 H0820

1,385 บาท  


Burr - Z 7 Cut 6

HOFFMANN No. : 540750 H1230

1,664 บาท  


Burr Z3 - medium, chip breaker

HOFFMANN No. : 540800 AS1020

605 บาท