Burr Z7 - medium, diamond cut

HOFFMANN No. : 540200 A0616

980 บาท  


Burr Z7 - medium, diamond cut

HOFFMANN No. : 540260 A0616

1,220 บาท  


Burr, long shank WRC Z.7

HOFFMANN No. : 540350 C0616

2,110 บาท  


Burr Z5 - fine

HOFFMANN No. : 540400 A0616

980 บาท  


Burr - Z FINE

HOFFMANN No. : 540440 A0820

1,690 บาท  


Burr Carbide TiAIN Z4

HOFFMANN No. : 540560 A0820

1,690 บาท  


Burr Z1 - coarse

HOFFMANN No. : 540600 A0616

980 บาท  


Burr Z9 - very coarse (NF / Alum)

HOFFMANN No. : 540709 AS0616

1,260 บาท  


Burr STEEL cut

HOFFMANN No. : 540740 A0616

860 บาท  


Burr - Z 7 Cut 6

HOFFMANN No. : 540750 A0616

680 บาท  


Burr Z3 - medium, chip breaker

HOFFMANN No. : 540800 A1020

900 บาท  


Burr

HOFFMANN No. : 541000 E0610

1,180 บาท  


Burr - Z 7 Cut 6

HOFFMANN No. : 541020 E0610

710 บาท  


Burr Z3-med. cut with chip breaker

HOFFMANN No. : 541200 E1220

970 บาท  


Light metal burrZ1 - very coarse

HOFFMANN No. : 541600 119

2,270 บาท