IMPAKTOR Shank bit holder

HOFFMANN No. : 674100 6,3

1,320 บาท  

Phillips bit, shank E 6.3

HOFFMANN No. : 674200 1

90 บาท  


Phillips bit, shank E 6,3

HOFFMANN No. : 674205 1

220 บาท  


Pozidriv bit, shank E 6.3

HOFFMANN No. : 674220 1

90 บาท  


Pozidriv bit, shank E 6.3

HOFFMANN No. : 674225 1

240 บาท  Hexagonal bit, shank E 6.3

HOFFMANN No. : 674240 1,5

320 บาท