เครื่องมือช่าง สว่านมือไฟฟ้า อุปกรณ์ Hand core drilling machine KBH 25-2U

เครื่องมือช่าง สว่านมือไฟฟ้า อุปกรณ์ Hand core drilling machine KBH 25-2U

HOFFMANN No. : 075130 72710361

53,671 บาท 82,570 บาท
ส่วนลด (%) 35%