เครื่องมือช่าง มีดกลึง Side lathe tool offset right HM P20

เครื่องมือช่าง มีดกลึง Side lathe tool offset right HM P20

HOFFMANN No. : 296825 10

202 บาท 310 บาท
ส่วนลด (%) 35%