เครื่องมือช่าง หัวจับชิ้นงานแท่นกลึง FOUR-JAW CHUCK, STEEL, WITH TAPER

เครื่องมือช่าง หัวจับชิ้นงานแท่นกลึง FOUR-JAW CHUCK, STEEL, WITH TAPER

HOFFMANN No. : 312700 125/4

36,907 บาท 56,780 บาท
ส่วนลด (%) 35%