เครื่องมือช่าง  เวอร์เนีย Plastic dial caliper

เครื่องมือช่าง  เวอร์เนีย Plastic dial caliper

HOFFMANN No. : 412430 150

3,341 บาท 5,140 บาท
ส่วนลด (%) 35%