เครื่องมือช่าง  เวอร์เนีย Plastic dial caliper

เครื่องมือช่าง  เวอร์เนีย Plastic dial caliper

HOFFMANN No. : 412430 150

2,919 บาท 4,490 บาท
ส่วนลด (%) 35%