เครื่องมือช่าง ไดอัลเกท Precision bore gauge

เครื่องมือช่าง ไดอัลเกท Precision bore gauge

HOFFMANN No. : 435190 18-35

17,336 บาท 26,670 บาท
ส่วนลด (%) 35%