เครื่องมือช่าง คีม Electronic side cutter, oval head

HOFFMANN No. : 726240 108

3,146 บาท 4,840 บาท
ส่วนลด (%) 35%