Article no. : 079841 I.COMP3

เครื่องมือช่าง Piston compressor iComp 3 trolley

Brand: KAESER KOMPRESSOREN

ระยะเวลาจัดส่งสินค้า 10-14 วันทำการ

Unit price

Article no. : 079841 I.COMP3

152,516 บาท 234,640 บาท

ส่วนลด (%) 35%
ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่งสินค้า

สมัครรับข่าวสาร สมัครเพื่อรับข่าวสาร โปรโมชั่น สิทธิพิเศษจาก บริษัท เอช.เอ็ม. กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด