เครื่องมือช่าง หัวจับชิ้นงานแท่นกลึง THREE-JAW CHUCK, STEEL, COMPLETE

เครื่องมือช่าง หัวจับชิ้นงานแท่นกลึง THREE-JAW CHUCK, STEEL, COMPLETE

HOFFMANN No. : 310500 80

23,114 บาท 35,560 บาท
ส่วนลด (%) 35%