เครื่องมือช่าง ไขควงทอร์ควัดแรงบิท ESD Torque screwdriver with scale

เครื่องมือช่าง ไขควงทอร์ควัดแรงบิท ESD Torque screwdriver with scale

HOFFMANN No. : 659918 200

7,989 บาท 12,290 บาท
ส่วนลด (%) 35%