เครื่องมือช่าง ดอกกัดคาร์ไบด์ S/carb. HPC end mill, TiSi coated

เครื่องมือช่าง ดอกกัดคาร์ไบด์ S/carb. HPC end mill, TiSi coated

HOFFMANN No. : 203014 3

1,391 บาท 1,391 บาท
ส่วนลด (%) 0%