Article no. : 490400 8

เครื่องมือช่าง เครื่องมือวัดความเรียบผิวชิ้นงาน Eye Loupe

Brand: SCHWEIZER

ระยะเวลาจัดส่งสินค้า 10-14 วันทำการ

Unit price

Article no. : 490400 8

2,958 บาท 4,550 บาท

ส่วนลด (%) 35%
ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่งสินค้า

คุณอาจสนใจ

สมัครรับข่าวสาร สมัครเพื่อรับข่าวสาร โปรโมชั่น สิทธิพิเศษจาก บริษัท เอช.เอ็ม. กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด