Article no. : 832100 3-30

เครื่องมือช่าง เหล็กตอกเจาะรู Wad punch set complete in a case

Brand: BOEHM

ระยะเวลาจัดส่งสินค้า 10-14 วันทำการ

Unit price

Article no. : 832100 3-30

15,425 บาท 23,730 บาท

ส่วนลด (%) 35%
ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่งสินค้า

คุณอาจสนใจ

สมัครรับข่าวสาร สมัครเพื่อรับข่าวสาร โปรโมชั่น สิทธิพิเศษจาก บริษัท เอช.เอ็ม. กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด