ข่าวสาร มีผู้อ่าน 6,185
เขียนโดย Kamonpong Yiengsawang | Aug 18, 2022

เครื่องมือไม่เกิดประกายไฟ ( Non-sparking Tool )

เครื่องมือไม่เกิดประกายไฟ ( Non-sparking Tool )

เครื่องมือ ไม่เกิดประกายไฟ ( Non-sparking Tool ) บ้างก็เรียกว่าลดประกายไฟ (spark reduced) วัสดุทั่วไปที่นำมาทำเครื่องมือที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ มีหลายชนิด
ได้แก่ ทองเหลืองทองแดงนิกเกิลทองแดงโลหะผสมทองแดงอลูมิเนียมหรือโลหะผสมทองแดง และเบริลเลียม (การใช้งานวัสดุที่ทำมาจากเบริลเลียม ควรใส่เครื่องป้องกันการหายใจ
เพราะการใช้งานสะเก็ดของวัสดุเบริลเลียมอาจก่อให้เกิดฝุ่นเข้าทางเดินหายใจได้เพราะ เบริลเลียมมีพิษเมื่อสะสมในร่างกายในปริมาณหนึ่ง)
นอกจากนี้ยังนับรวมวัสดุที่ไม่ใช่โลหะ เช่น ไม้ หนัง และพลาสติก เพื่อก็สามารถนำมาทำเครื่องมือที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟได้เช่นกัน 
 


ภาพแสดงถึงการใช้วัสดุที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ (non-Sparking Tool)

 

"เครื่องมือ “ไม่เกิดประกายไฟ”(Non-sparking)" จึงเป็นตัวช่วยลดการเกิดประกายไฟจึงถูกนำไปใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงในการติดไฟหรือระเบิด จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปฏิบัติงานไปตามขึ้นตอนในแบบประเมินความเสี่ยง และที่สำคัญมากคือการตรวจสอบปริมาณของแก๊สตามช่วงเวลากำหนด เพื่อป้องกันไม่ให้แก๊สในบริเวณนั้นอยู่ในระดับเสี่ยงต่อการติดไฟหรือระเบิดเลือกใช้อุปกรณ์ที่เป็น " Explosion proof " เช่น มอเตอร์ไฟฟ้าต่างๆรวมทั้งการระบายอากาศเพื่อให้ส่วนผสมของแก๊สกับอ็อกซิเจนไม่อยู่ในช่วงเสี่ยงต่อการจุดติดไฟหรือการระเบิดโดยใช้เครื่องวัดแก๊สตรวจสอบระดับปริมาณส่วนผสมดังกล่าวเป็นระยะกำหนด
โดยทั่วไปเราจะคิดว่าเครื่องมือที่ไม่เกิดประกายไฟควรใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีแหล่งกำเนิดไฟเป็นหลัก แต่จริงๆแล้วยังรวมถึงไปถึง

                - การบำรุงรักษาและการซ่อมแซมในสภาพแวดล้อมที่อาจมีของเหลวไวไฟไอระเหยหรือฝุ่นหรือสิ่งตกค้างที่ติดไฟได้
                - การเก็บรวบรวมการถือครองและการถ่ายโอนของเหลวไวไฟ
                - สถานที่ปฏิบัติงานที่มีอุณหภูมิสูง
                - ทำงานในพื้นที่ จำกัด
                - การขนส่ง (สนามบิน, ทางรถไฟ, รถบรรทุกน้ำมัน, อู่ต่อเรือ)
                - การดำเนินงานด้านเคมีภัณฑ์ปิโตรเคมีและแก๊ส
                - ใช้งานในพื้นที่ราชการ 
                - สาธารณูปโภคการจัดการขยะการตอบสนองต่อวัตถุอันตราย การใช้เครื่องมือที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟจึงเป็นแนวทางที่ดีที่สุด

คุณสมบัติของเครื่องมือไม่เกิดประกายไฟ ( Non-sparking Tool )

                - โดยทั่วไปเครื่องมือมักทำขึ้นจาก Steel alloy หากต้องการทำเป็นเครื่องมือ Non-sparking แน่นอนความแข็งแรงของเครื่องมือย่อมลดลงกว่าเหล็กเนื้อโลหะก็อ่อนลง การสึกกร่อนก็จะเร็วกว่าเครื่องมือเหล็ก
                -  เครื่องมือ Non-sparking ในบางครั้งจะเกิดมีประกายไฟแต่จะเป็น “ประกายเย็น” (cold spark) ซึ่งประกายไฟจะมีระดับอุณหภูมิต่ำจะไม่จุดติดแก๊ส carbon disulfide ซึ่งเป็นแก๊สที่มีจุดวาบไฟต่ำสุดเท่าที่เรารู้จักจึงไม่เกิดการจุดไฟขึ้นแม่จะมีประกายเกิดขึ้น
                -  สิ่งที่ไม่ใช่โลหะบางอย่างเช่นไม้, พลาสติก, หนังสัตว์ สามารถนำมาใช้ทำเครื่องมือไม่เกิดประกายไฟ (Non-sparking) ได้ดีเช่นทำพลั่ว, ที่โกยขยะ, ถังหิ้ว, ที่แซะพื้น ฯลฯ ซึ่งเมื่อขีดหรือกระทบกับวัตถุอื่นจะไม่เกิดประกายไฟ

ภาพแสดงถึงเครื่องมือปรกติทั่วไป ที่เมื่อเสียดสีแล้วเกิดประกายไฟ (Sparking Tool)

 

ในปัจจุบันเริ่มมีการใช้เครื่องมือช่างที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟในโรงงาน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุภายในโรงงาน ซึ่งเครื่องมือที่เห็นได้บ่อยๆภายในโรงงาน เช่น


- ค้อน
 

 


- ไขควง


- คีม

- ประแจ
 

 

  

ข้อบังคับและการปฏิบัติ

 • เก็บเครื่องมือให้สะอาดและปราศจากสิ่งสกปรก

 • แยกกับเครื่องมือปรกติเพราะการกระทบกันของการจัดเก็บเครื่องมืออาจทำให้เนื้อเหล็กที่เป็นวัสดุที่ทำให้ประกายไฟแทรกเข้ามาในเนื้อเครื่องมือได้

 • ห้ามใช้เครื่องมือมือสัมผัสโดยตรงกับ ก๊าซอะเซทิลีน (Acetylene) เนื่องจากสามารถเกิดการระเบิดได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีความชื้น

 • โดยปรกติการใช้งานค้อนไปสักระยะหนึ่ง จะค่อยๆเกิดความเสียหายให้กับหน้าของค้อนจากการกระแทกในการใช้งาน ทำให้หน้าไม่สม่ำเสมอ เพื่อความปลอดภัยที่อาจจะเกิดขึ้นควรนำค้อนที่เกิดความเสียหายนำกลับไปซ่อมแซม เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุ โดยเฉพาะเศษวัสดุที่อาจกระเด็นเข้าตาได้ในระหว่างการใช้งาน

 • ห้ามนำเครื่องมือที่มีส่วนประกอบจากวัสดุของไม้เก็บไว้ในที่แห้ง และต้องไม่มีอะไรกดทับเครื่องมือโดยเด็ดขาด เพราะทำให้ไม้เกิดการหดตัวทำให้ส่วนที่ยึดติดกับวัสดุอื่นหลวม ทำให้เกิดอุบัติเหตุในการใช้งานครั้งต่อไปได้

 • หลีกเลี่ยงการตก หรือการกระแทก เพราะอาจทำให้รูปร่างของเครื่องมือเกิดการเบี้ยวได้ เพราะจะทำให้ส่วนข้อต่อ หรือส่วนที่ยึดระหว่างชิ้นส่วน เกิดการหลุดหรือหลวมขึ้นมาได้ โดยเฉพาะในเครื่องมือที่มีส่วนประกอบของลิ่ม

 • ด้ามจับที่ทำจากไฟเบอร์กลาส (fiberglass) สามารถทนต่อการใช้งานมากกว่าด้ามจับที่ทำมาจากไม้ ลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุ

 • เครื่องมือประเภทประแจ ควรเลือกขนาดเบอร์ให้ตรงกับหัวของน็อตเพราะ เครื่องมือที่ไม่ก่อให้เกิดกระกายไฟนั้นไม่มีความแข็งแรงเท่ากับเครื่องมือช่างทั่วไปที่ทำมาจากเหล็กแข็งได้ อาจทำให้เครื่องมือหักก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้

 • ควรใช้งานเครื่องมือให้ถูกประเภท เช่นประแจท็อช ที่กำหนดค่าแรงตึงไว้ ไม่ควรทำไปไขความตึงเกินค่าที่กำหนดเพราะเครื่องมืออาจเสียหายได้ เช่นเดียวกันกับ ไม่ควรใช้คีมแทนด้ามโยก และไขควงแทนสิ่วไปสกัดเหล็ก

 • จากข้อข้างต้นอาจทำให้คุณไม่มั่นใจในความแข็งแรงของเครื่องมือที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ แต่ขอให้วางใจเพราะเครื่องมือได้ผ่านมาตรตราฐานข้อกำหนดความแข็งแรง ในการใช้งานตามลักษณะของงานที่จะนำไปใช้งานแล้ว

 • การใช้งานเครื่องมือต่างๆทั้งชนิดปรกติหรือเครื่องมือทีไม่ก่อให้เกิดประกายไฟนั้นเราควร ส่วมใสอุปกรณ์ป้องกันทุกครั้ง และปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยของโรงงาน เช่นการใส่แว่นป้องกันดวงตา หรือการติอตั้งเครื่องดูดฝุ่นที่เกิดจากการปฏิบัติงานให้ได้มาตารฐาน 

 

สินค้า non-sparking แนะนำ "คลิ๊ก" ที่นี้
 

H.M. GROUP (THAILAND) เป็น Exclusive Partner อย่างเป็นทางการของ Hoffmann Group ที่จำหน่ายเครื่องมือที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมแบบครบวงจร อันดับ 1 ของยุโรป เปิดดำเนินงานมานานกว่า 100 ปี มีสาขามากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก มีสินค้าคุณภาพสูง มาตรฐานยุโรปจากแบรนด์ชั้นนำของโลก

ครอบคลุมทุกประเภทสินค้า ด้วยการสต็อกสินค้าที่ใหญ่ที่สุด และระบบ Logistic ที่ทันสมัย ทำให้เราสามารถจัดส่งสินค้าได้อย่างแม่นยำตรงเวลา อีกทั้งมีวิศวกรผู้ชำนาญกว่า 2,500 คน คอยให้คำปรึกษา ตอบปัญหาการใช้งาน และบริการหลังการขาย

กลุ่มบริษัททั่วประเทศที่เป็นลูกค้าของเรา

มากกว่า 135,000 องค์กรทั่วโลก


 

รางวัลการันตีคุณภาพจากเวทีระดับโลก

 

พิเศษ!!! สำหรับลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม ทางเราสามารถช่วยลูกค้าวางแผนควบคุมยอดการสั่งซื้อสินค้าเครื่องมือ ที่ใช้ภายในโรงงาน ได้ด้วย System partner programe ซึ่งจะช่วยให้โรงงานของคุณมีการใช้เครื่องมือลดลง ที่จะมาช่วยงานการบำรุงรักษาให้งานขึ้น สะดวกขึ้น ​

รวบรวมสินค้าให้เลือกมากที่สุด จาก 500 แบรนด์ มากกว่า 500,000 รายการ

 • สินค้าในแคตตาล็อกกว่า 85,000 รายการ มีสต๊อก 99 % พร้อมส่งทันที
 • สินค้าคุณภาพมาตรฐานเยอรมันนี รับประกัน 1 ปี หากบกพร่องจากการผลิต
 • เลือกซื้อสินค้าได้สะดวกรวดเร็ว จากแคตตาล็อกที่มีข้อมูลครบถ้วน ค้นหาง่าย
 • ราคาสินค้าทุกรายการยืนราคาได้ 1 ปี ลดขั้นตอนในการจัดซื้อ
 • มีบริการหลังการขาย และตอบปัญหาทางเทคนิคการใช้งานแต่ละสินค้า

 

โปรโมชั่นลดราคาสุดพิเศษ


 

ดูแคทตาล็อคของเราเพิ่มเติมได้ที่นี้

 

e-catalogue  hand-tools-catalogue  cutting-tools-catalogue
 

 

ช่องทางการติดต่อ

 

บทความ

10 วิธี การจัดการเพื่อลดต้นทุนในคลังสินค้า

จากการที่ Hoffmann Group จะต้องมีการจัดเก็บสินค้าและส่งสินค้าไปมากกว่า 200 สาขาทั่วโลก เลยจำเป็นต้องมีการจัดการเรื่องคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ ทีมงาน HM Group เลยอยากนำวิธีการบางส่วนมาแบ่งปันกัน

Hoffmann Group Workstation and Storage Design

การบริการ "workstations and storage solutions" ของHM Group สามารถให้บริการตั้งแต่เริ่มต้นงานดีไซน์จนกระทั่งจบกระบนการติดตั้ง และในทุกๆขั้นตอนเรามีมุ่งมั่นเพื่อที่จะให้คุณได้รับคุณภาพและการที่งานที่ดีที่สุด บนต้นทุนที่ดีที่สุดเช่นกัน

ปรับเปลี่ยนวิธีการใช้งานเพื่อความปลอดภัยและยืดอายุการใช้งานประแจได้อีกนาน

ประแจ เป็นเครื่องมือที่ใช้แรงบิดที่สำคัญ ใช้สำหรับจับ ยึด ขัน หรือคลายหัวสกรู นอต สลักเกลียว และท่อประแจจะมีรูปร่าง ขนาด และความยาวแตกต่างกัน

เลือกซื้อสว่านยังไง? ให้ถูกประเภทการใช้งาน

เครื่องมือช่างที่มีความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ ไม่ว่าจะเป็นช่างมืออาชีพ หรือมือสมัครเล่นที่จำเป็นจะต้องมีติดบ้านไว้ นั่นก็คือ สว่าน เนื่องจากเป็นเครื่องมืออุปกรณ์พื้นฐานที่สามารถใช้ได้กับงานหลากหลายทั่วไป เรียกว่า เป็นเครื่องมือที่ใช้ง่าย ใครๆก็สามารถใช้ได้

การเลือกซื้อประแจปอนด์หรือประแจทอร์ค

ประแจปอนด์ (Torque Wrench) เป็นเครื่องมือที่ใช้ตั้งค่าแรงบิด ค่าทอร์คเพื่อการไขน็อต หรืออุปกรณ์ยึดต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ไขแน่นเกินไป หรือหลวมเกินไป

GARANT Screwdriver- ไขควงด้ามจับกันลื่น

เครื่องมือช่างบ้างชิ้นที่ขายกันอยุู่ตามท้องตลาดทุกวันนี้ต่างก็มีฟังก์ชั่นพิเศษเป็นเอกลักษณ์ในแต่ล่ะรุ่นและในแต่ล่ะแบรนด์ เพื่อตอบโจทย์ให้เข้ากับลักษณะงานของช่าง ในปัจจุบันเราใช้งานอุปกรณ์ช่างพื้นฐานอย่างไขควงกันในงานหลายประเภททำให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ

สมัครรับข่าวสาร สมัครเพื่อรับข่าวสาร โปรโมชั่น สิทธิพิเศษจาก บริษัท เอช.เอ็ม. กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด